Història, informació de contacte i ubicació Cementeri

El Cementeri Municipal de Benetússer va ser renovat en 1888, configurant-se en un primer moment amb una extensió de 62 m2. Anys després entre 1924 i 1927, va tenir una segona renovació, en la qual el govern municipal va invertir la quantitat de 7.183 pessetes, renovant-se la façana d'accés i adquirint més terrenys per a la seua ampliació. Durant aquesta segona etapa constructiva cal recordar que el govern municipal va diferenciar la construcción d'un cementeri civil d’un altre catòlic. Completant el projecte amb la construcció d'un vestíbul immediat a la façana, un oratori i una sala d'autòpsies.

 

Artísticament cal destacar que la façana que avui dia rep al visitant, es va construir en estil Art Decó, amb una clara influencia del neogòtic. Sent l'únic exemple d'aquestes característiques que podem trobar en la comarca de l'Horta Sud.

 

L'estil Art Decó, del que encara avui dia queden alguns exemples al nostre poble com els immobles nº 63 i nº 122 del Camí Nou, coincideix amb el període d'expansió industrial de Benetússer, amb un auge molt significatiu de les fabriques de licors, les indústries agroalimentàries i indústries subsidiàries que es van generar en el seu entorn.