Borsa d'ocupació temporal Ordenanza-Conserje

Constitució de nova borsa d'ocupació temporal Ordenanzas/Conserjes després de les renúncies produïdes

Constitució de nova borsa d'ocupació temporal Ordenanzas/Conserjes després de les renúncies produïdes i l'al·legació estimada

Correcció d'errors del decret relatiu a l'aprovació de la llista definitiva d'admesos, composició del tribunal i fixació de data del primer exercici, del procediment selectiu per a la creació d'una bossa d'ocupació temporal Ordenanza/Conserje

Correcció d'errors del decret relatiu a l'aprovació de la llista prtovisional d'admesos i exclosos del procediment selectiu per a la creació d'una bossa d'ocupació temporal Ordenanza/Conserje

Anunci constitució borsa d'ocupació temporal Ordenanzas/Conserjes

Relació definitiva d'admesos i exclosos en el procediment selectiu per a la creació de la borsa d'ocupació temporal Ordenanzas/Conserjes(BOPV)

Relació definitiva d'admesos i exclosos en el procediment selectiu per a la creació de la borsa d'ocupació temporal Ordenanzas/Conserjes

Relació provisional d'admesos i exclosos en el procediment selectiu per a la creació de la borsa d'ocupació temporal Ordenanzas/Conserjes

Correcció d'errors de les bases que regiran la constitució i funcionament d'una borsa de treball temporal per a la selecció d'Ordenanzas/Conserjes

Bases específiques per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball temporal per a la selecció d'Ordenanzas/Conserjes(BOPV)

Bases específiques per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball temporal per a la selecció d'Ordenanzas/Conserjes