Compatibilitat i autoritzacions d'exercici de l'activitat privada

Fins al dia de hui no s'han expedit autoritzacions o reconeixement algun de compatibilitat i les autoritzacions d'exercici de l'activitat privada als alts càrrecs.