Inmigrants

A nivell individual es tramita i gestiona la Targeta d'Assistència Sanitària Solidària i s'elaboren els informes municipals d'inserció social d'una persona estrangera per a la tramitació d'una autorització de residència temporal per raons d'arrelament.