Modificacions dels Contractes realitzats per l'Ajuntament

No s'han realitzat modificacions dels contractes firmats per este ajuntament.