Persones Majors

Des de Serveis Socials de l'ajuntament s'informa de tots els recursos existents i es tramita específicament:

Programa "Major a casa".

Proporciona els serveis de: un àpat diari, neteja de la llar i bugaderia. Destinat a persones majors de 65 anys o discapacitades majors de 55 anys.


Teleassistència Domiciliària de la Diputació de València:

Destinat a persones majors de 65 anys que visquin soles o amb una altra persona gran.


Pensions no Contributives de Jubilació

Destinat a persones majors de 65 anys que no tinguin dret a una pensió contributiva de la Seguretat Social.


Targeta de Transport Interurbà


Destinat a pensionistes menors de 65 anys la pensió no superi el salari mínim interprofessional. Les persones majors de 65 any no necessiten treure la targeta ja que simplement presentant el DNI ja se'ls aplica el descompte corresponent.