Pla d'Igualtat Municipal 2017-2020

En compliment amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, des de l'Ajuntament de Benetússer posem en marxa la implementació del Primer Pla d'Igualtat per a la plantilla municipal. Un Pla d'Igualtat elaborat gràcies a la Diputació de València per mitjà de la corresponent subvenció, i confeccionat pels agents socials que conformen l'Ajuntament del nostre municipi.