Projectes Diputació

En els presents projectes es redacten instàncies de la Diputació de València i de l'Ajuntament de Benetússer, amb l'objecte de definir i valorar les actuacions necessàries per a la millora en accessibilitat en la zona assenyalada en la documentació gràfica, en el municipi de Benetússer. L'actuació consistirà en la millora d'accessibilitat de voreres i canvi de paviment en diferents vials dels trams indicats.

 

Projectes de la diputació per als PPOS 2016

Millora accessibilitat en Av. Paiporta - Benetússer

Pavimentació i reasfaltat C/Marqués del Túria i C/ Pintor Sorolla - Benetússer

Adequació de l'entorn del mercat

Adequació de Pavimentació en centre urbà