Saluda de la regidora d'Igualtat i Educació

Volguts veïns i veïnes 
Des de la regidoria d'Igualtat i la regidoria d'Educació, que en este cas tinc la responsabilitat de dirigir durant els pròxims 4 anys de legislatura, ens plantegem diversos objectius a aconseguir a curt i llarg termini; objectius a aconseguir per i per a la ciutadania.
 
Haureu observat que l'antiga Regidoria de la Dóna ha sigut anomenada com a Regidoria d'Igualtat. Amb esta nova denominació volem aconseguir una societat més justa en la que totes i tots tinguem accés a les mateixes oportunitats, sense arrossegar estereotips marcats. Volem sumar a favor de la igualtat i açò només serà possible comprenent diferents aspectes com la diversitat, la xenofòbia, la prostitució, l'atenció a immigrants, la protecció del menor...; i la millor forma per a aconseguir la igualtat és involucrant en esta lluita a tota la xarxa associativa i a la comunitat educativa del nostre municipi, que estiguen interessades a treballar conjuntament per a eradicar la violència de gènere, protegir a les seues víctimes i educar en la igualtat als nostres jóvens.
 
D'altra banda, com a regidora d'Educació tinc l'obligació i el deure de recolzar als nostres centres educatius en la seua labor i procurar que les seues infraestructures estiguen en les condicions necessàries per a impartir una ensenyança digna i de qualitat. Així, doncs, treballarem durament perquè tots els nostres escolars tinguen accés a l'educació en igualtat de condicions, hem començat augmentant la subvenció d'infantil per a material escolar i en esta direcció volem continuar.
 
Pel que fa a la col·laboració amb els centres d'infantil i primària, secundària i batxillerat, així com amb les AMPAS; mantindrem un contacte més directe, reunint-nos mensualment amb cada un d'ells fent un seguiment detallat de quines són les seues necessitats bàsiques i com es poden anar resolent els problemes que sorgisquen en la mesura que siga possible, des de l'Ajuntament. D'altra banda l'Escola per a Adults treballarà este curs per a poder ampliar la seua oferta formativa de cara als anys següents, per a brindar-los als veïns i veïnes que així ho desitgen una nova oferta d'acord amb les necessitats que demanda la ciutadania, afegint al que ja funciona, nous tallers, nous cursos que ens enriquisquen a tots i totes.
 
Per a finalitzar faig una crida a la participació, i a la implicació de cada un de vosaltres i vosaltres per a poder dur a terme nostre projecte, que en definitiva és el vostre, i que no té un altre fi que el d'ajudar en l'educació dels nostres jóvens i a avançar en el camí que tenim per davant en pro de la igualtat, i només si avancem en esta línia aconseguirem aconseguir el verdader canvi social, que ens reclama la ciutadania. 
 
Una salutació ben cordial. 
Ana Martín Valero