Calendari Fiscal 2020

IMPOST DE VEHÍCLES DE TRACCIO MECANICA (IVTM) I TAXA D´ENTRADA DE VEHÍCLES (GUALS)

 

Inici de pagament és el 17 de Febrero.

Termini de pagament és del 21 d'Abril.

Els rebuts domiciliats és carregaran en compte bancari el 17 de Abril.

 

TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES, CADIRES, TRIBUNES, ETC. AMB FINALITAT LUCRATIVA

 

Inici de pagament és el 13 d'Abril.

Termini de pagament és del 5 de Juny.

Els rebuts domiciliats és carregaran en compte bancari el 2 de Juny.

 

IMPOST SOBRE BENS INMOBLES (IBI), s'emetran els rebuts en dos terminis, cadascú pel 50% de l'impost, en els sigüents termes:

 

Primer plaç

Inici de pagament és el 3 d'Abril.

Termini de pagament és del 22 de Juny.

Els rebuts domiciliats és carregaran en compte bancari el 22 de Juny.

 

Segon plaç

Inici de pagament és el 11 de Setembre.

Termini de pagament és del 13 de Novembre.

Els rebuts domiciliats és carregaran en compte bancari el 2 de Novembre.

 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÓMIQUES (IAE)

 

Inici de pagament és el 11 de Setembre.

Termini de pagament és del 13 de Novembre.

Els rebuts domiciliats és carregaran en compte bancari el 28 d'Octubre.