Cursos de formació EPA

Es realitzen cursos de : Alfabetització, Neolectors, Educació de base, Valencià C1 i Castellà per a immigrants.   Preu

12€

Documentació

Fotocòpia NIF

Foto carnet