Pressupostos

Presupuesto 2020

Resum Ingressos/Gastos

Desglose de gastos

Desglose de ingresos

Execució trimestral 2018

Execució trimestral del 1er, 2do i 3er trimestre

Resum

Desglossament d'Ingressos

Desglossament de Despeses

Pressupostos 2018

Resumen

Desglose de Ingresos

Gastos por Programas

Documentos relacionados

Anexo Personal

Liquidació 4t Trimestre 2017

Resum

Desglossament d'Ingressos

Desglossament de Despeses

Liquidació 3º Trimestre 2017

Resum

Desglossament d'Ingressos

Desglossament de Despeses

Liquidació 2º Trimestre 2017

Resum

Desglossament d'Ingressos

Desglossament de Despeses

Liquidació 1º Trimestre 2017

Resumen

Desglose de Ingresos

Desglose de Gastos

Pressupostos 2017

Resumen

Gastos por Programas

Desglose de Ingresos

Documentos Relacionados

Pressupostos 2016

Resumen gastos/ingresos

Programas

Desglose de ingresos

Desglose de gastos

Estabilitat Presupostaria i Sostenibilitat Financera

Òrgans descentralitzats

Comptes BENESERMU S.A.