Organització

Corporació municipal

Equip de Govern

Àrees de govern

Àrea d'Educació, Igualtat, Biblioteca i Personal

Àrea d'Esports, Informàtica i Comunicació

Àrea de Desenvolupament Local (Comerç, Mercat i FAC), Turisme i Transparència

Àrea de Tercera Edat i Sanitat

Àrea d'Hisenda i Patrimoni

Àrea de Policía, Protecció Civil, Medi Ambient, Participació Ciutadana i Cementeri

Àrea de Joventut i Festes

Àrea de Cultura, Ús i Promoció del Valencià

Àrea de Serveis Socials